Zobraziť filter
G DPH

ADV 350 Smart Top Box

2024 / Nové motocykle / 0 km

6 590 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

ADV 350 Smart Top Box

2024 / Nové motocykle / 0 km

6 590 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

ADV 350 Smart Top Box

2024 / Nové motocykle / 0 km

6 590 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

ADV 350 Smart Top Box

2024 / Nové motocykle / 0 km

6 590 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

CRF1100L Africa Twin Showa EERA

2024 / Nové motocykle / 0 km

15 750 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

CRF1100L Africa Twin

2024 / Nové motocykle / 0 km

14 350 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

CRF1100L Africa Twin DCT Showa EERA

2024 / Nové motocykle / 0 km

16 750 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

CRF1100L Africa Twin DCT Showa EERA

2024 / Nové motocykle / 0 km

16 750 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

CRF1100L Africa Twin DCT

2024 / Nové motocykle / 0 km

15 350 €

(vrátane 20% DPH)

zľava -10% G DPH

CRF1100L Africa Twin DCT

2023 / Nové motocykle / 0 km

15 190 € 13 690 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH
19 090 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

Forza 125 Smart Top Box

2024 / Nové motocykle / 0 km

5 590 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

Forza 125 Special

2024 / Nové motocykle / 0 km

5 390 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

Forza 125 Smart Top Box

2024 / Nové motocykle / 0 km

5 590 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

Forza 125 Smart Top Box

2024 / Nové motocykle / 0 km

5 490 €

(vrátane 20% DPH)

BMW R 1250 GS Exclusive

2019 / Jazdené motocykle / 42 217 km

18 500 €

G DPH

BMW R 1250 GS Adventure

2024 / Nové motocykle / 0 km

25 150 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW R 1250 GS Adventure

2024 / Nové motocykle / 0 km

25 590 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW R 1250 GS Adventure

2023 / Nové motocykle / 0 km

24 999 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW R 1250 GS Adventure

2023 / Nové motocykle / 0 km

24 717 €

(vrátane 20% DPH)