Zobraziť filter
G DPH

BMW F 900 XR

2022 / Nové motocykle / 0 km

14 323 €

(vrátane 20% DPH)

zľava -4% G DPH

BMW F 900 XR

2022 / Nové motocykle / 0 km

15 057 € 14 467 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW F 900 XR

2022 / Nové motocykle / 0 km

14 478 €

(vrátane 20% DPH)

zľava -4% G DPH

BMW F 900 XR

2022 / Nové motocykle / 0 km

15 203 € 14 557 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW F 900 XR

2023 / Nové motocykle / 0 km

15 147 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

CRF1100L Africa Twin DCT

2023 / Nové motocykle / 0 km

15 190 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW F 850 GS

2023 / Nové motocykle / 0 km

16 056 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

2023 / Nové motocykle / 0 km

16 190 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW R nineT Scrambler

2023 / Nové motocykle / 0 km

16 644 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT

2023 / Nové motocykle / 0 km

17 190 €

(vrátane 20% DPH)

zľava -2% G DPH

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports EERA

2023 / Nové motocykle / 0 km

17 690 € 17 290 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH
18 690 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW R 1250 R

2023 / Nové motocykle / 0 km

19 180 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW S 1000 R

2023 / Nové motocykle / 0 km

19 245 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW R 1250 RS

2023 / Nové motocykle / 0 km

19 530 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW S 1000 R

2023 / Nové motocykle / 0 km

21 579 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW R nineT 100 YEARS

2023 / Nové motocykle / 0 km

22 077 €

(vrátane 20% DPH)

zľava -10% G DPH

BMW R 18 First Edition

2021 / Nové motocykle / 120 km

25 576 € 22 900 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW R 1250 GS Triple Black

2023 / Nové motocykle / 0 km

23 157 €

(vrátane 20% DPH)

G DPH

BMW R 1250 GS 40th Edition

2022 / Nové motocykle / 0 km

23 413 €

(vrátane 20% DPH)